Anoreksja

Anoreksja

Anoreksja, zwana też jadłowstrętem psychicznym, to zaburzenie odżywiania, charakteryzujące się zakłóceniem obrazu własnego ciała, celową, chorobliwą utratą wagi, obsesyjnym lękiem przed przytyciem oraz niską samooceną. Na anoreksję znacznie częściej chorują kobiety, a szczyt zachorowań przypada na okres między 14 a 18 rokiem życia. Przyczyny anoreksji U podstaw anoreksji leżą czynniki psychospołeczne. Zwykle jest to szeroko pojęty … Czytaj dalej

Antykoncepcja – Antykoncepcja a religie

Antykoncepcja - Antykoncepcja a religie

Zgodnie ze stanowiskami przywódców poszczególnych Kościołów stosowanie antykoncepcji może być dopuszczalne, częściowo dopuszczalne lub niedopuszczalne. Kościół katolicki Kościół katolicki dopuszcza wyłącznie metody polegające na korzystaniu z okresów niepłodności, gdy rodzina nie jest gotowa na przyjęcie potomstwa, odrzucając wszelkie inne jako sprzeczne z wyznawaną przez ten Kościół koncepcją osoby i płciowości ludzkiej. Jan Paweł II pisał, … Czytaj dalej

Antykoncepcja

Antykoncepcja

Antykoncepcja to termin określający zbiór metod zapobiegających zapłodnieniu lub trwałemu zagnieżdżeniu się zarodka w macicy. Jej zastosowanie ma na celu uniknięcie ryzyka nieplanowanej ciąży, a wybór konkretnej metody podyktowany jest czynnikami takimi jak wiek, stan zdrowia, środki finansowe, odwracalność, światopogląd, czy korzyści poza-antykoncepcyjne. Stosowanie antykoncepcji innej niż naturalne planowanie rodziny jest sprzeczne z naukami większości Kościołów, … Czytaj dalej

Alkoholizm Przyczyny, Objawy,Leczenie

Alkoholizm Przyczyny, Objawy, Leczenie

Alkoholizm, zwany również chorobą alkoholową, to zaburzenie charakteryzujące się psychicznym i somatycznym przymusem spożywania alkoholu w niekontrolowanych ilościach. Dokładny mechanizm powstania fizycznego uzależnienia nie jest jasny, ale z cała pewnością wynika z długotrwałego nadużywania alkoholu i stopniowo zwiększającej się tolerancji organizmu. Skutki alkoholizmu Alkoholizm stanowi poważny problem społeczny, dotykając rodzinę oraz inne osoby w najbliższym otoczeniu chorego. Choroba … Czytaj dalej