Autyzm

Autyzm to całościowe zaburzenie rozwojowe, charakteryzujące się występowaniem triady zaburzeń w obrębie interakcji społecznych, komunikowania się i zachowania. Należy do grupy zaburzeń zwanych wspólnie spektrum zaburzeń autystycznych, do którego zalicza się również zespół Aspergera oraz kilka nieswoistych całościowych zaburzeń rozwojowych.

U podłoża zaburzeń spektrum autyzmu leżą najprawdopodobniej defekty neurologiczne o niedokładnie wyjaśnionej jeszcze etiologii. Wśród potencjalnych przyczyn ich powstawania wymienia się głównie zaburzenia chromosomalne, wiek ojca powyżej 40 lat, uszkodzenia centralnego układu nerwowego, toksoplazmozę wrodzoną i ciężkie infekcje w okresie niemowlęcym.

Leczenie zaburzeń autystycznych

Autyzm pozostaje zaburzeniem niewyleczalnym, ale wczesne zastosowanie indywidualnie opracowanych programów terapeutycznych i edukacyjnych w wielu przypadkach pomaga przystosować dzieci do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

W leczeniu farmakologicznym dominują neuroleptyki, które w określonych przypadkach łagodzą takie zachowania jak rytualne powtarzanie bezcelowych ruchów, samookaleczanie czy objawy obsesyjno-kompulsywne . W przypadku zaburzeń towarzyszących, takich jak nadaktywność, epilepsja, alergie i zaburzenia snu, stosuje się leczenie objawowe.

Pojawiły się również badania sugerujące skuteczność suplementacji diety witaminami, kwasami Omega-3 i antyoksydantami, ale niewielka ilość danych nie pozwala na wyciąganie bjednoznacznych wniosków.

Objawy autyzmu

Pierwsze objawy pojawiają się u dzieci do trzeciego roku życia, ale zachowania sugerujące obecność zaburzenia mogą wystąpić praktycznie już po urodzeniu. Są to najczęściej:

 • brak kontaktu wzrokowego, reakcji na głos i obecność innych,
 • brak gaworzenia i zaburzenia rozwoju mowy,
 • uboga mimika i gestykulacja, brak naśladowania otoczenia,
 • preferencje do samotności i brak spontanicznych prób nawiązywania kontaktu z innymi,
 • niechęć do kontaktu fizycznego (dziecko z reguły nie lubi być przytulane i głaskane),
 • zachowania autoagresywne (drapanie, szczypanie, wkładanie palców do oczu),
 • stereotypowe zachowania (np. machanie przedmiotami przed oczami, wpatrywanie się w przedmioty),
 • niewłaściwy sposób wykorzystywania przedmiotów (zabawy niezgodne z przeznaczeniem zabawki),
 • brak empatii i potrzeby uwagi (dziecko nie szuka pocieszenia i nie oferuje go innym),
 • silna potrzeba stałości otoczenia i rozkładu dnia,
 • nadwrażliwość zmysłowa.

Dodaj komentarz