Antykoncepcja – Antykoncepcja a religie

Zgodnie ze stanowiskami przywódców poszczególnych Kościołów stosowanie antykoncepcji może być dopuszczalne, częściowo dopuszczalne lub niedopuszczalne.

Kościół katolicki

Kościół katolicki dopuszcza wyłącznie metody polegające na korzystaniu z okresów niepłodności, gdy rodzina nie jest gotowa na przyjęcie potomstwa, odrzucając wszelkie inne jako sprzeczne z wyznawaną przez ten Kościół koncepcją osoby i płciowości ludzkiej. Jan Paweł II pisał, że antykoncepcja sztuczna jest sprzeczna z pełną prawdą aktu płciowego jako właściwego wyrazu miłości małżeńskiej.

Stosowanie metod nie pozwalających zagnieździć się zarodkowi w macicy wchodzi w zakres grzechu aborcji. Należy zwrócić uwagę, że Kodeks Prawa Kanonicznego oraz Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, w przypadku spowodowania śmierci embrionu przewidują karę ekskomuniki.

Metody które mogą prowadzić do śmierci embrionu (czyli grzechu aborcji w Kościele katolickim) to np.:

  • tabletka antykoncepcyjna
  • wkładka domaciczna
  • plastry i zastrzyki antykoncepcyjne, zawierające środki hormonalne
  • metody o działaniu utrudniającym lub uniemożliwiającym implantację zarodka poprzez zmienienie struktury endometrium (błony śluzowej trzonu macicy)
  • antykoncepcja postkoitalna (pigułki przyjmowane po stosunku, antykoncepcja awaryjna)
  • prezerwatywy nasączone środkiem wczesnoporonnym

Świadkowie Jehowy

Świadkowie Jehowy uznają że Biblia nie nakazuje chrześcijanom wydawania na świat dzieci – nakaz ten dotyczył jedynie pierwszej pary ludzkiej oraz rodziny Noego. Za niedopuszczalne uważają stosowanie tych metod kontroli narodzin, mających na celu zniszczenie zarodka już powstałego. Wszystkie inne metody antykoncepcyjne są według nich dopuszczalne.

Antykoncepcja – Skutki powszechności antykoncepcji

Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (UNFPA) promuje i finansuje promocję antykoncepci (birth control), gdyż jej stosowanie zmniejsza tempo przyrostu liczby ludności świata, co polepszy dostępność żywności (m.in. wody) oraz stan zasobów naturalnych. Ponadto stosowanie antykoncepcji wspiera autonomię kobiet, polepsza ich zdrowie i pomaga poszczególnym społecznościom m.in. poprzez zapobieganie niechcianym ciążom, które prowadzą w krajach rozwijających się do nielegalnej, czyli niebezpiecznej aborcji.

Za sprawą rozpowszechnienia antykoncepcji zmniejszyła się liczba zgonów ciężarnych o 44%, a gdyby wszystkie kobiety chcące antykoncepcji ją stosowały, to spadek ten wynosiłby 73%. Poprzez wydłużanie czasu pomiędzy kolejnymi ciążami antykoncepcja poprawia zdrowie kobiety i szansę na przeżycie u dzieci. Ciąże nastolatek wiążą się ze zwiększonym ryzykiem wcześniactwa, niskiej masy urodzeniowej i śmiertelnością niemowląt oraz matek, a odczekanie do 18 roku życia na urodzenie dziecka poprawia zdrowie jego i jego matki.

Planowania rodziny (czyli planowanie poczęcia dziecka, stosowanie antykoncepcji i aborcji oraz edukacja seksualna) to jedno z najbardziej opłacalnych przedsięwzięć poprawiających zdrowie, gdyż zmniejsza ono liczbę niechcianych dzieci i chorych na choroby weneryczne. Kupowanie środków antykoncepcyjnych powoduje wzrost ekonomiczny, gdyż zmniejsza liczbę dzieci i zużycie deficytowych surowców, a zwiększa liczbę pracujących kobiet. W przypadku kobiet ich zarobki, majątek, BMI ich oraz ich dzieci polepszają się dzięki dostępowi do antykoncepcji.

Dodaj komentarz