Witamy na stronie serwisu  CreativeDenHaag.pl/wiadomości    

   Ogloszenia denhaag.pl

   Ogloszenia denhaag.pl

   Ogloszenia denhaag.pl

   Ogloszenia denhaag.pl

2372

Zmiany w podstawowym pakiecie ubezpieczenia zdrowotnego

2015-01-31 10:59:59 Den Haag
autor: Kamil
zobacz nasze galeria Od nowego roku zmienia się część usług medycznych, których koszta będziemy pokrywać z własnej kieszeni.

Od nowego roku podstawowe ubezpieczenie zdrowotne obejmuje:

-opiekę dla osób niepełnosprawnych, które nie słyszą, nie widzą oraz mają problem z rozwojem umiejętności językowych (trudności z mówieniem i zrozumieniem języka)

-koszty pielęgniarki rejonowej - składka, która wliczona była do AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten - zwrot kosztów długotrwałej opieki dla niepełnosprawnych i chronicznie chorych) zanika. Opieka pielęgniarki rejonowej nie będzie podlegać pod koszty związane z ryzykiem własnym. 

-Indywidualny  budżet na opiekę pielęgniarki rejonowej

-Nieinwazyjne badania prenatalne w ciąży (De niet-invasieve prenatale test-NIPT)). Badania te, mogą w okresie ciąży wykryć czy dziecko urodzi się z zespołem Downa. Warunkiem zwrotu kosztów jest pozytywny wynik połączonych testów: krwi i przezierności karku (wykonywanych na własny rachunek). 

Ryzyko własne 

Obowiązkowe ryzyko własne w roku 2015 będzie wynosić 375 euro. Kwota ta jest o 15 euro wyższa niż w roku poprzednim.

W odniesieniu do obowiązkowego ryzyka własnego nie mają zastosowania:

-koszty korzystania z opieki zdrowotnej, np. lekarzy pierwszego kontaktu, z wyjątkiem kosztów badania powiązanego z tą opieką wykonywanego w innym miejscu i rozliczanego osobno

-bezpośrednie koszty korzystania z opieki zdrowotnej, jeżeli koszty te dotyczą opieki położniczej i opieki poporodowej

-koszty podróży ponoszone przez dawcę w związku z przeszczepem pokrywanym z ubezpieczania  zdrowotnego, pod warunkiem że koszty te zostaną pokryte z ubezpieczenia zdrowotnego dawcy

-koszty kontroli prewencyjnej w zakresie niewłaściwego użycia leków przez zakontraktowanego farmaceutę  

Z podstawowego pakietu ubezpieczenia znikną zwroty kosztów za:

-wykonanie testu kombinacyjnego (tzn. krwi i przezierności karku) dla kobiet powyżej 36 roku życia

-opiekę nad dyslektykiem

Rehabilitacja geriatryczna

Rewalidacja geriatryczna jest opieką nad starszymi, którzy potrzebują dodatkowej pomocy po hospitalizacji, zanim będą mogli znów samodzielnie mieszkać. Przykładem mogą być: fizjoterapia, psychoterapia oraz pomoc społeczna. 

Rehabilitacja geriatryczna nie będzie rozpoczynać się natychmiast po hospitalizacji lecz w ciągu tygodnia po wyjściu ze szpitala. 

 
aaaa ddddd ffff fff
 


Za wszelkie wypowiedzi zamieszczone w serwisie odpowiadają ich autorzy. Portal denhaag.pl nie odpowiada za ich treść. Wszystkie materiały na stronie są chronione prawami autorskimi.
CreativeDenHaag
Wszystkie prawa zastrzezone 2015