Witamy na stronie serwisu  CreativeDenHaag.pl/wiadomości    

   Ogloszenia denhaag.pl

   Ogloszenia denhaag.pl

   Ogloszenia denhaag.pl

   Ogloszenia denhaag.pl

10461

Zmiany dotyczące pracowników tymczasowych w 2015 roku

2015-01-31 10:59:20 Den Haag
autor: Kamil
zobacz nasze galeria Z dniem 1 stycznia 2015 zmieniają się zasady dotyczące umów o pracę tymczasową, umów na wezwanie oraz tzw. umów „payroll". Celem tych zmian jest wzmocnienie pozycji prawnej pracowników tymczasowych.

Nowość: Wypowiedzenie przed końcem umowy


Jeżeli pracodawca zatrudni pracownika na podstawie umowy o pracę tymczasową na okres 6 lub więcej miesięcy, obowiązywał go będzie okres wypowiedzenia. Oznacza to, że pracodawca będzie musiał, maksymalnie na miesiąc przed końcem umowy, poinformować pisemnie pracownika czy kontrakt zostanie przedłużony.

Nowe prawo nie dotyczy kontraktów kończących się przed 1 lutego 2015 roku.

Jeżeli pracodawca nie dotrzyma warunków umowy o pracę, pracownik ma prawo do odszkodowania w wysokości  miesięcznego wynagrodzenia.

Jeżeli pracodawca wypowie pracownikowi umowę o pracę, ale zrobi to zbyt późno, obowiązuje go zapłata odszkodowania proporcjonalnego do spóźnienia (tygodniowe opóźnienie oznacza odszkodowanie w wysokości tygodniowego zarobku).

Wynagrodzenie nie jest wypłacane w specyficznych sytuacjach:


-bankructwo
-odroczenie terminu płatności
-zastosowania programu restrukturyzacji zadłużenia dla osób fizycznych


Okres próbny zależny od czasu trwania umowy o pracę


Czy pracodawca i pracownik mogą uzgodnić ewentualny okres próbny,  zależne  będzie od czasu trwania kontraktu. 
Od 1 stycznia 2015 r.:


-przy umowach o pracę na 6 miesięcy lub krótszym, nie można stosować okresu próbnego,
-przy umowach o pracę na okres dłuższy niż 6 miesięcy ale krótszy niż 2 lata, okres próbny może wynosić maksymalnie 1 miesiąc,
-przy umowach o pracę na okres dłuższy niż 2 lata maksymalny czas okresu próbnego wynosi 2 miesiące.

Nie wolno stosować okresu próbnego przy przedłużeniu umowy o pracę.

Uwaga! Nie dotyczy to nowych umów, w których od pracownika wymagane są inne umiejętności lub obowiązki.


Konkurencja oraz „klauzula o relacjach” pomiędzy agencjami pracy


Od 1 stycznia 2015 r. agencje pracy tracą możliwość stosowania tzw. klauzul o konkurencji oraz wzajemnych relacjach. Od tego jest tylko jeden wyjątek - gdy pracodawca wykaże, że w grę wchodzą ważne interesy handlowe.

Co ta klauzula oznaczała w praktyce?

Zakazywała pracownikom, po zakończeniu umowy w jednym uitzendbiurze,  wykonywać podobną pracę w innej agencji (lub w ramach własnej działalności).

Wzmocnienie praw dla „pracowników na wezwanie”

Wiele pracodawców współpracuje z tzw. pracownikami na wezwanie, na przykład poprzez umowę za faktycznie przepracowane godziny (tzw. kontrakt na zero godzin). Jeżeli dojdzie do sytuacji, kiedy praca nie może zostać wykonana ze względu np. na złą pogodę, pracownik tak czy inaczej ma prawo do wypłaty za godziny, które mógłby w danym dniu przepracować. To samo tyczy sie sytuacji, w której jest do wykonania praca, lecz pomimo tego pracownik nie został do niej wezwany.

Nazywane jest to zobowiązaniem do zapłaty wynagrodzeń (loondoorbetalingsverplichting).

Pracodawca może jednak zastrzec w umowie, że nie ma on obowiązku wypłaty wynagrodzenia w ww. wypadkach przez pierwsze 6 miesięcy trwania kontraktu. Okres ten może być przedłużony jedynie, gdy zostało to ustalone w Układzie Zbiorowym Pracy (CAO).

Prawo dotyczy pracy, która wykonywana jest incydentalnie i nie ma stałej długości jej wykonywania.

Zmiany prawa dla pracowników tymczasowych (uitzendkrachten)

Agencja pracy tymczasowej podpisuje na starcie kontrakt z pracownikiem. Jest to umowa regulująca zasady, na których będzie się opierała współpraca pomiędzy nimi.

Jedną z nich jest tzw. uitzendbeding czyli klauzula dotycząca możliwości natychmiastowego zakończenia kontraktu, jeżeli zleceniodawca nie będzie już potrzebował uitzendkrachta.

Ww. klauzula obowiązuje przez pierwsze przepracowane 26 tygodni. Również pracownik ma prawo w tym czasie do zakończenia współpracy z uitzendbiurem w dowolnym momencie.

Od 1 stycznia 2015 r. okres ten może zostać przedłużony, poprzez ustalenia w CAO, nawet do 78 przepracowanych tygodni. Po upłynięciu tego czasu, stosuję się tzw. „ketenbepaling". Oznacza on, że następstwem pracownej relacji jest uzyskanie przez pracownika stałego kontraktu, w przypadku gdy:


-zawarte zostały maksymalnie 3 umów na czas określony
-zawarto umowy, których czas trwania przekroczył łącznie 2 lata 

Regulacje w CAO mogą zmienić ilość kontraktów na 6, a łączny czas trwania umów na 4 lata.

Agencja pracy ma prawo w kontrakcie zastosować wykluczenie zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia (loondoorbetalingsverplichting) przez pierwsze 26 tygodni (jeżeli podlega CAO - do 78 tygodni). Dla pracowników tymczasowych oznacza to, że w tym okresie nie zostanie im wypłacone wynagrodzenie za nieprzepracowane godziny.

 

Źródło: www.rijksoverheid.nl

 
aaaa ddddd ffff fff
 


Za wszelkie wypowiedzi zamieszczone w serwisie odpowiadają ich autorzy. Portal denhaag.pl nie odpowiada za ich treść. Wszystkie materiały na stronie są chronione prawami autorskimi.
CreativeDenHaag
Wszystkie prawa zastrzezone 2015