Witamy na stronie serwisu  CreativeDenHaag.pl/wiadomości    

   Ogloszenia denhaag.pl

   Ogloszenia denhaag.pl

   Ogloszenia denhaag.pl

   Ogloszenia denhaag.pl

2226

Ooievaarspas

2015-01-30 18:52:27 Den Haag
autor: Kamil
zobacz nasze galeria Masz niskie dochody? Z tzw. Ooievaarspas otrzymasz Ty i członkowie Twojej rodziny zniżki na wszelkiego rodzaju aktywności np.: kursy, sport oraz wycieczki kulturalne.

Masz problemy z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego online? Możesz w celu uzyskania pomocy odwiedzić punkt internetowy Spraw społecznych i Projektów zatrudnienia, który znajduje się w Centrum, Laak oraz Escamp. Do odebrania są również papierowe formularze rejestracyjne, które znajdziemy w I–shopach oraz w jednym z lokalnych urzędów gminy.

Zgubiony lub skradziony Ooievaarspas?

Jeżeli straciliśmy nasz Ooievaarspas, możemy ponownie uzyskać duplikat nowej karty po uprzednim wypełnieniu  formularza, który znajdziemy na stronie denhaag.nl.

Należy jednak pamiętać, że ilość wystawianych duplikatów w ciągu roku jest ograniczona.

 

Więcej niż tylko zniżki

W regulaminie dotyczącym Ooievaarspas znajdziemy również innego rodzaju informacje. Dotyczą one m. in. o:

·         zwrocie kosztów kształcenia

·         cenowo przystępnych ubezpieczeniach zdrowotnych

·         długoterminowych dodatkach pieniężnych

·         zasiłkach dla przewlekle chorych i niepełnosprawnych

Wymagania przy ubieganiu się o Ooievaarspas

·         poprawnie wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy

·         kopie ważnych dokumentów tożsamości: paszport, dowód osobisty lub zezwolenie na pobyt

·         kopia ostatniego potwierdzenia o dochodach z czytelnymi przypisami (rodzaju pobieranych zasiłków, salaris, specyfikacji DUO, odpis alimentacyjny lub innych dochodów)

·         osoby prowadzące własną działalność, muszą również podać kopie kompletnego, najnowszego zeznania podatkowego lub rachunku zysków i strat

Bez tych dokumentów zrealizowanie zamówienia jest niemożliwe. Na każdym dokumencie należy podać swoje imię i nazwisko oraz numer BSN. 

Dodatkowe informacje

Z Ooievaarspas możemy korzystać z różnych zniżek na:

·         sport

·         kursy

·         bibliotekę

·         kulturę i sztukę

·         teatr i rozrywkę

·         rekreacje

·         zajęcia dla młodzieży

·         zajęcia dla osób starszych

Dzięki otrzymanym zniżkom zapłacimy znacznie mniej za opłaty członkowskie czy wstęp do współpracujących z gminą instytucji. Zdarza się również, że niektóre aktywności są zupełnie za darmo.     

Warunki otrzymania karty: 

-Zamieszkanie w Den Haag, Rijswijku lub Leidschendam-Voorburg

-Dochody nieprzekraczające 130% minimum socjalnego

-Nasza majętność nie przekracza tzw. „granicy majętności”

-Osoby uczące się na poziomie MBO w Hadze, Rijswijku lub Leidschendam-Voorburg spełniający powyższe warunki, mogą się ubiegać o przyznanie Ooievaarspas w gminie zamieszkania

-Studenci Szkól wyższych oraz Uniwersytetów, którzy otrzymują stypendium i mieszkają lub studiują w Hadze, nie są uprawnieni do posiadania Ooievaarspas

Koszty

W roku 2014 nie musimy uiszczać żadnej opłaty za otrzymanie  Ooievaarspas.

Czas realizacji

 -W ciągu 8 tygodni od złożenia wniosku, otrzymamy list o podjętej przez gemeente decyzji. 

 -Jeżeli nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie a posiadamy już kartę Ooievaarspas wtedy w ciągu 4 tygodni nasza karta zostanie przedłużona bez dodatkowego powiadomienia.

 -Jeżeli nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie a nie posiadamy jeszcze karty Ooievaarspas, otrzymamy w ciągu 4 tygodni formularz, który razem z kopią naszego dowodu osobistego oraz zdjęciem musimy wysłać z powrotem w zamkniętej kopercie.

 

Źródło: www.denhaag.nl

 
aaaa ddddd ffff fff
 


Za wszelkie wypowiedzi zamieszczone w serwisie odpowiadają ich autorzy. Portal denhaag.pl nie odpowiada za ich treść. Wszystkie materiały na stronie są chronione prawami autorskimi.
CreativeDenHaag
Wszystkie prawa zastrzezone 2015